SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Adwokat Sławomir Duda Kancelaria Adwokacka oferuje Państwu kompleksową obsługę prawną obejmującą prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego.


Prowadzenie spraw przed organem administracji

Świadczone przez kancelarię usługi to, w szczególności, udzielanie porad prawnych (więcej...), sporządzanie pism procesowych dotyczących spraw administracyjnych, a także prowadzenie spraw przed organami administracji, zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji. Kancelaria świadczy także usługi w zakresie sporządzania śradków zaskarżenia - odwołania, zażalenia.


Prowadzenie spraw przed sądem administracyjnym

Ponadto Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami administracyjnymi. Oferujemy analizę akt sprawy administracyjnej, a następnie, w razie potrzeby, sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) albo skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) - w zależności od etapu sprawy.


Reprezentowanie cudzoziemców w sprawach pobytowych

Udzielamy także pomocy prawnej skierowanej do cudzozemców w zakresie spraw o pobyt czasowy lub stały na terytorium RP, uzyskania zezwolenia na pracę na terytorium RP i innych. Adwokat Sławomir Duda reprezentuje Klientów w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie uzyskania zezwolenia na pobyt na terytorium RP, począwszy od przygotowania wniosku inicjującego to postępowanie, aż do jego ostatecznego zakończenia. W razie potrzeby adwokat sporządza i wnosi odwołanie od negatywnej decyzji pobytowej. Szczegóły na specjalnej stronie internetowej przeznaczonej w całości cudzoziemcom w języku angielskim (więcej...).


Obsługa prawna przedsiębiorców

Dla Klientów biznesowych - posiadamy indywidualnie dostosowaną ofertę, w której zakres wchodzi m.in. prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, a także przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy poszukują tego typu obsługi.


 

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. prowadzonych spraw lub zakresu świadczonych usług, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Zapraszamy!

Tel.: +48 531 189 121

 

e-mail:

slawomir.duda@adwokatura.pl

ul. Świętokrzyska 20, lok. 11

00-002 Warszawa

 

Copyright by Adwokat Sławomir Duda Kancelaria Adwokacka 2020

Niniejsza strona www korzysta z plików "cookies", a także z usługi Google Analytics.

Szczegóły zbierania i wykorzystywania danych znajdują się pod linkiem: www.google.com/policies/privacy/partners/