SPRAWY CYWILNE

Prowadzenie cywilnych spraw sądowych

Podczas spotkania w siedzibie Kancelarii Adwokackiej w celu udzielenia porady prawnej w Państwa sprawie, możecie Państwo zlecić Kancelarii prowadzenie cywilnych spraw sądowych. W trakcie spotkania podpisywana jest umowa, która reguluje zasady współpracy, a także pełnomocnictwo, umożliwiające adwokatowi podjęcie działań w Państwa imieniu.


Usługi prawne, które oferujemy są kompleksowe, a mianowicie obejmują m.in.: porady prawne (więcej...), analizę dokumentów (w tym akt sprawy), sporządzanie pism procesowych (pozew, wniosek i inne), reprezentowanie Klientów przed sądem, sporządzanie zwyczajnych środków zaskarżenia (zażalenia, apelacji, skargi na orzeczenie referendarza sądowego). Ponadto sporządzamy i wnosimy nadzwyczajne środki zaskarżenia (skarga o wznowienie postępowania, skarga kasacyjna, a, w szczególnych przypadkach, także skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).


Najpopularniejsze sądowe sprawy cywilne, które prowadzi nasza Kancelaria Adwokacka to:

 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o rozwód i o separację,
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o stwierdzenie zasiedzenia,
 • sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego,
 • sprawy o naruszenie posiadania,
 • sprawy o naruszenie własności,
 • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy rodzinne i opiekuńcze,
 • sprawy o ustalenie,
 • sprawy o zapłatę.

Sporządzanie umów i negocjacje ich zapisów

Kancelaria zajmuje się również przygotowywaniem umów z zakresu prawa cywilnego. Usługa obejmować może analizę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, napisanie umowy od podstaw, mając na względzie interes Klienta, bądź też redakcję sporządzonej już umowy lub jedynie doradztwo w zakresie kierunku przygotowania takiej umowy, czy też weryfikację jej zapisów pod kątem ich zgodności z prawem (więcej...).


Prowadzenie cywilnych spraw pozasądowych

Usługi, które oferuje Kancelaria Adwokacka, mogą obejmować także prowadzenie negocjacji pozasądowych, zmierzających do porozumienia stron i ostatecznie do zawarcia ugody. 


Prowadzenie cywilnych spraw w Elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Kancelaria reprezentuje Klientów także w Elektronicznym postępowaniu upominawczym, tzw. e-sąd (więcej...).


Obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego

Kancelaria adwokacka - dla Klientów biznesowych - posiada indywidualnie dostosowaną ofertę, w której zakres wchodzi m.in. prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, a także przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy oczekują tego typu obsługi.

 

Kancelaria prowadzi także sprawy sądowe związane ze sporami pomiędzy podmiotami profesjonalnymi (sprawy gospodarcze).

 


W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. prowadzonych spraw lub zakresu świadczonych usług, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Zapraszamy!

Tel.: +48 531 189 121

 

e-mail:

slawomir.duda@adwokatura.pl

ul. Świętokrzyska 20, lok. 11

00-002 Warszawa

 

Copyright by Adwokat Sławomir Duda Kancelaria Adwokacka 2020

Niniejsza strona www korzysta z plików "cookies", a także z usługi Google Analytics.

Szczegóły zbierania i wykorzystywania danych znajdują się pod linkiem: www.google.com/policies/privacy/partners/