SPRAWY KARNE

Adwokat Sławomir Duda Kancelaria Adwokacka oferuje Państwu kompleksową obsługę prawną obejmującą prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego. Oferujemy Państwu usługę udzielania porad prawnych (więcej...), a także prowadzenia spraw karnych, zarówno w charakterze obrońcy oskarżonego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, czy też w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego.

 

Prowadzenie spraw w postępowaniu przygotowawczym

 

Adwokat Sławomir Duda reprezentuje Państwa na każdym etapie sprawy karnej, poczynając od dokonywania czynności w postępowaniu przygotowawczym, toczącym się zarówno "w sprawie", jak i przeciwko konkretnej osobie. Adwokat dokonuje niezbędnych działań, w tym formułuje wnioski dowodowe, a także zaskarża konkretne decyzje procesowe prokuratury.  Adwokat uczestniczy także w czynnościach procesowych prowadzonych z Państwa udziałem.

 

Prowadzenie spraw sądowych

 

Oferujemy Państwu reprezentację w sprawach karnych na etapie postępowania sądowego. Niezależnie od tego czy występują Państwo w charakterze oskarżonego, czy też pokrzywdzonego, adwokat reprezentuje Państwa w sądzie - jako obrońca albo pełnomocnik, aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

 

Zaskarżanie postanowień / wyroków

 

W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia, po przeprowadzonej analizie prawnej konkretnego przypadku, sporządzamy określone przepisami prawa środki zaskarżenia - zażalenie, apelacja, czy też kasacja do Sądu Najwyższego.

 


Ponadto, na każdym etapie sprawy, kancelaria adwokacka Adwokata Sławomira Dudy umożliwia Państwu spotkanie w siedzibie kancelarii z adwokatem i szczegółowe omówienie sprawy, skutkujące podjęciem przez Państwa w pełni świadomej i przemyślanej decyzji co do przedsięwzięcia określonych czynności w sprawie.

 


W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. prowadzonych spraw lub zakresu świadczonych usług, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Zapraszamy!

Tel.: +48 531 189 121

 

e-mail:

slawomir.duda@adwokatura.pl

ul. Świętokrzyska 20, lok. 11

00-002 Warszawa

 

Copyright by Adwokat Sławomir Duda Kancelaria Adwokacka 2020

Niniejsza strona www korzysta z plików "cookies", a także z usługi Google Analytics.

Szczegóły zbierania i wykorzystywania danych znajdują się pod linkiem: www.google.com/policies/privacy/partners/