PRAWO UMÓW

Kancelaria Adwokacka Adwokata Sławomira Dudy oferuje Państwu doradztwo prawne w zakresie prawa umów, a także usługę sporządzenia umów różnego rodzaju.

 

Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy, warto zwrócić się do adwokata w celu jej zaopiniowania, bądź też sporządzenia jej w całości, mając na względzie wyważenie interesów stron umowy.

 

Przykładowe umowy sporządzane albo opiniowane przez Kancelarię:

  • umowa przedwstępna,
  • umowa sprzedaży,
  • umowa darowizny,
  • umowa o dożywocie,
  • umowa ugody,
  • umowa zlecenia,
  • umowa o dzieło,
  • umowa spółki,
  • umowa najmu,
  • inne umowy nazwane i nienazwane.

 

Analiza dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy

Przed zawarciem finalnej umowy, w szczególności w przypadku transakcji o dużej wartości, np. dotyczących zakupu nieruchomości, warto na wstępie zbadać dokumenty dotyczące kupowanej rzeczy (nieruchomości) oraz zbadać jej stan prawny. Może zdarzyć się, że kupujący nie zdaje sobie sprawy ze szczegółowych kwestii prawnych, które mają decydujący wpływ na następstwa zawieranej umowy, np. istnienie zabezpieczenia wierzytelności wierzyciela sprzedającego w postaci hipoteki ustanowionej na kupowanej rzeczy, czy też niezgodność prezentowanego przez sprzedającego stanu prawnego nieruchomości z faktycznym stanem prawnym etc. 

 

Dokonanie analizy jeszcze zanim dojdzie do zawarcia umowy pozwala na uniknięcie problemów związanych z zakupioną nieruchomością w przyszłości.

 

Analiza zapisów umowy

W sytuacji, gdy umowa jest sporządzona przez drugą stronę i przedstawiona do podpisu, przed jej zawarciem, oprócz dokładnego zapoznania się z jej treścią, warto pamiętać o zweryfikowaniu zapisów tej umowy pod kątem zgodności z obowiązującym prawem. Pominięcie tego kroku może prowadzić do poważnych konsekwencji w przyszłości, w tym to zawarcia umowy zawierającej zapisy nieważne. Warto skorzystać z pomocy adwokata i upewnić się, że umowa, pod którą składamy podpis jest ważna i nie zawiera niekorzystnych dla nas zapisów.

 

Sporządzenie umowy przedwstępnej

W przypadku umów dotyczących transakcji o dużej wartości, np. dotyczących zakupu nieruchomości, zdecydowanie zaleca się zawarcie umowy przedwstępnej. Umowa ta pozwala na pełne zabezpieczenie kupującego w okresie od momentu jej zawarcia, aż do zawarcia umowy przyrzeczonej (finalnej). W umowie uwarunkować można w rozmaity sposób spełnienie przez strony określonych warunków, od których spełnienia zależeć będzie ostateczna decyzja kupującego co do zawarcia umowy przyrzeczonej. 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu!

Tel.: +48 531 189 121

 

e-mail:

slawomir.duda@adwokatura.pl

ul. Świętokrzyska 20, lok. 11

00-002 Warszawa

 

Copyright by Adwokat Sławomir Duda Kancelaria Adwokacka 2020

Niniejsza strona www korzysta z plików "cookies", a także z usługi Google Analytics.

Szczegóły zbierania i wykorzystywania danych znajdują się pod linkiem: www.google.com/policies/privacy/partners/