Potrzebujesz adwokata?

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną w zakresie spraw spadkowych, majątkowych i rodzinnych. Zapraszamy!

Nasz zespół

Adwokat Sławomir Duda

Specjalizuje się w sprawach o dział spadku, zniesienie współwłasności i podział majątku wspólnego. Prowadzi także cywilne spory sądowe w sprawach o zapłatę i w pokrewnych.

adwokat Paulina Kornacka-Duda

specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności w sprawach o rozwód, podział majątku i Powiązanych. Dochodzi  odszkodowań dla klientów kancelarii.


CO nas wyróżnia?

rzetelność w podejściu do każdej sprawy

dokładność w prowadzeniu sprawy

etyka zawodowa na najwyższym poziomie

transparentność w dokonywaniu czynności dotyczących sprawy

kreatywność w szukaniu rozwiązań

przystępność w sposobie omawiania sprawy i prezentowania zagadnień

Zakres usług adwokackich

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną, w szczególności, we wskazanym poniżej zakresie

sprawy cwyilne

 • prowadzenie spraw spadkowych, w tym spraw o dział spadku,
 • prowadzenie szeroko rozumianych spraw majątkowych (m.in. spraw o zniesienie współwłasności),
 • prowadzenie spraw rozwodowych oraz spraw o podział majątku wspólnego,
 • prowadzenie spraw o alimenty, kontakty z dzieckiem i dotyczących władzy rodzicielskiej,
 • prowadzenie cywilnych sporów sądowych i pozasądowych (m.in. sprawy o zapłatę),
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym

prawo umów

 • analiza dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy,
 • sporządzenie umowy od podstaw z uwzględnieniem specyfiki dziedziny oraz uwag Klienta,
 • prowadzenie negocjacji zapisów sporządzonej umowy z kontrahentem,
 • ocena prawna treści umowy pod kątem jej zgodności z prawem,
 • prowadzenie sporów sądowych i pozasądowych powstałych na gruncie zawartych umów

Zaufaj profesjonalistom

Świadczymy usługi adwokackie z pasją. Głównym celem naszej pracy jest pomoc naszym Klientom w  rozwiązywaniu ich problemów prawnych w sposób, który będzie w pełni zabezpieczał ich interesy i który pozwoli im zrozumieć zawiłości prawne oraz podjąć świadomą decyzję odnośnie losów ich sprawy.