Sprawy spadkowe

Adwokaci naszej Kancelarii specjalizują się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego, w szczególności skomplikowanych spraw o stwierdzenie nabycia spadku oraz wielowątkowych spraw o dział spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, umowy dotyczące spadku...

Coraz bardziej rośnie świadomość prawna społeczeństwa odnośnie konieczności uregulowania kwestii związanych z przekazaniem majątku na wypadek śmierci. Konsekwencją takiej postawy jest zadbanie o swoje oraz o swoich najbliższych interesy, tak, aby po śmierci oszczędzić im problemów wynikających z nieodpowiedniego uregulowania wspomnianych kwestii. Warto zwrócić się w tym celu do adwokata – profesjonalisty – który pomoże uregulować w sposób rzetelny i należyty sprawy spadkowe, czy też przekazanie majątku poprzez zawarcie umowy darowizny, czy też umowy o dożywocie. 

Z pomocy adwokata warto skorzystać także w przypadku przeciwnym, a mianowicie kiedy to spadkodawca nie zadbał o sprawy swoich następców i nie rozdysponował majątku za życia. Sytuacja taka może rodzić swego rodzaju problemy związane czy to dziedziczeniem ustawowym, czy to z dziedziczeniem na podstawie testamentu, chociażby w sytuacji, gdy niespodziewanie okaże się, że istnieją inni, oprócz nas, spadkobiercy przedstawiający testament. Problemem wymagającym rozwiązania mogą być też pozostawione przez spadkodawcę długi.

Prawo spadkowe to przede wszystkim sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego i wiele innych. Są to często sprawy bardzo skomplikowane, wielowątkowe, wymagające specjalistycznej wiedzy prawniczej. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, który fachowo poprowadzi sprawę i zadba o nasze interesy.

Przed podjęciem jakiegokolwiek działania, warto spotkać się więc z adwokatem, który przeanalizuje naszą sytuację prawną, przedstawi możliwe rozwiązania, a w razie potrzeby poprowadzi sprawę jako nasz reprezentant. 


Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi następujące sprawy:

  • o stwierdzenie nabycia spadku,
  • o sporządzenie spisu inwentarza,
  • o zachowek,
  • o dział spadku,
  • o uznanie spadkobiercy za niegodnego,
  • inne powiązane.


Kancelaria Adwokacka prowadzi także sprawy powiązane, zmierzające do uregulowania spraw majątkowych, a mianowicie sprawy dotyczące zawarcia umowy:

  • darowizny,
  • o dożywocie.

Udzielamy także porad prawnych dotyczących rodzajów testamentów, sposobu ich sporządzenia i zapisów w nich zawieranych oraz odnośnie zasad i konsekwencji dziedziczenia ustawowego.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

zaufaj profesjonalistom