KONSULTACJE PRAWNE

Adwokaci świadczą usługi konsultacji prawnych w poniższych formach:

 
porada prawna
opinia prawna
analiza dokumentów i akt sprawy

Porady prawne

Porada prawna dotycząca określonego zagadnienia prawnego, udzielana jest po wcześniejszym umówieniu spotkania w Kancelarii Adwokackiej, znajdującej się w centrum Warszawy, przy ul. Świętokrzyskiej 20, lok. 11, nieopodal wejścia do stacji metra "Świętokrzyska". Podczas spotkania mogą Państwo uzyskać odpowiedź na nurtujące Państwa pytania, dotyczące określonego zagadnienia prawnego lub uzyskać ocenę sytuacji prawnej, w której się Państwo znajdują. Porada prawna udzielana jest w formie ustnej.

Adwokat online

W sytuacjach wyjątkowych, w których nie mogą Państwo przybyć osobiście do Kancelarii, np. choroba, izolacja domowa, kwarantanna, znaczny problem z poruszaniem się, duża odległość od siedziby Kancelarii, nasilenie epidemii i obawa przed zakażeniem w drodze do Kancelarii, istnieje możność przeprowadzenia spotkania z adwokatem w formie wideokonferencji. Zaistnienie powyżej wskazanej sytuacji i wyrażanie chęci skorzystania z takiej formy porady prawnej należy zgłosić mailowo lub telefonicznie. Adwokat wygeneruje specjalny link, umożliwiający wideokonferencję szyfrowaną end-to-end. Płatność honorarium w takiej sytuacji następuje z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Opinie prawne

Opinia prawna sporządzana jest w formie pisemnej. Konieczne jest wcześniejsze spotkanie w Kancelarii i przedstawienie przez Klienta stanu faktycznego sprawy oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji związanej ze sprawą. Opinia prawna zawiera w swej treści analizę zaprezentowanego przez Klienta stanu faktycznego z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, a także wnioski stanowiące proponowane rozstrzygnięcie wątpliwości oraz rekomendację podjęcia określonych działań.

Analiza DOKUMENTÓW

Analiza dokumentów jest uzasadniona, gdy z przedstawionego przez Klienta ad hoc stanu faktycznego nie wynika wprost rozstrzygnięcie problemu prawnego. W takiej sytuacji, w celu uzyskania rzetelnej porady prawnej, należy przeanalizować materiał dostarczony przez Klienta i, w oparciu o aktualny stan prawny, opracować najlepsze dla Klienta rozwiązanie. W sytuacji zlecenia analizy dokumentów niezbędne jest spotkanie w Kancelarii w celu przedstawienia stanu faktycznego sprawy, dostarczenia dokumentów oraz podpisania umowy. W następnej kolejności, po dokonaniu analizy, ma miejsce kolejne spotkanie, podczas którego adwokat przedstawia wyniki analizy i przedstawia rekomendacje podjęcia określonych działań.

WAŻNE:

  • w razie pojawienia się takiej konieczności albo woli Klienta, możliwa jest kontynuacja świadczenia usług w postaci sporządzenia określonych pism procesowych i pozaprocesowych, bądź też poprowadzenia całej sprawy przed sądem lub przed innym organem,
  • wycena prowadzenia sprawy zawsze jest dokonywana indywidualnie i jest możliwa dopiero po szczegółowym ustaleniu stanu faktycznego sprawy, czyli przynajmniej po udzieleniu porady prawnej,
  • z uwagi na najwyższe standardy oraz w trosce o zachowanie tajemnicy adwokackiej nie udzielamy porad prawnych przez telefon.

zaufaj profesjonalistom